Skúsenosti, dôvera a pracovitosť

Spoločnosť RailJOB s. r. o. vznikla ako prvá personálna spoločnosť profesne a odborne orientovaná najmä na železničný sektor.

RailJOB sa neorientuje iba na železničné odvetvie, ale tiež na výber a vyhľadávanie vhodných kandidátov aj pre iné pracovné zamerania.

Spájame skúsenosti, nadšenie pre prácu s ľuďmi a ľudí so srdcom pre železnicu. Náš projekt HR služieb vychádza z tradície, dôvery, pracovitosti a znalosti železničného pracovného trhu.

Základom pre úspech je predovšetkým vyhľadávanie kvalitných, lojálnych a odborne zdatných zamestnancov. Samozrejmosťou je aj ich vzdelávanie a vytváranie vzdelávacích programov na mieru.

Naše vízie, vyhliadky

Našou víziou je etablovať RailJOB ako personálnu autoritu pre železničný sektor, budovať a posilňovať pozíciu spoločnosti na pracovnom trhu v Strednej Európe, získať rešpekt a zákazníkov aj mimo železničného odvetvia.

Hodnoty našej značky

Kultúra, atmosféra, etika, otvorenosť, flexibilita, profesionálny a priateľský prístup sú hodnoty, ktoré uznávame a sú základom všetkých našich krokov:

  • Pozorne počúvame našich zákazníkov, uchádzačov o prácu a partnerov, aby sme sa mohli prispôsobiť ich potrebám a očakávaniam
  • Usilovne pracujeme, aby sme vždy dosiahli a prekročili očakávania
  • Vytvárame vzájomne výhodné dlhodobé partnerstvá
  • Aktívne prijímame zmeny a snažíme sa neustále inovovať, byť priekopníkmi a vyvíjať sa
  • Učíme sa z praktických poznatkov a neustále rozvíjame naše služby
  • Dbáme na odborný a osobnostný rast našich zamestnancov
  • Sme komunita ľudí, ktorí si navzájom veria, navzájom sa rešpektujú a spolupracujú na dosiahnutí stanovených cieľov
  • Podporujeme etické správanie a tým prispievame k navráteniu vážnosti a rešpektu železničným povolaniam
  • Rešpektujeme a dôsledne chránime záujmy našich zákazníkov, uchádzačov o prácu a partnerov
  • Riadime sa našimi hodnotami

Nastavenie cookies a ochrany osobných údajov

Naše webové stránky a ich subdomény (napr. Rezervačný systém a ďalšie) používajú pri poskytovaní služieb a analýze návštevnosti súbory cookies. Tento dokument bude pravidelne aktualizovaný. Pokiaľ budete mať vo svojom webovom prehliadači povolené použitie cookies, budeme vychádzať z toho, že súhlasíte s využívaním štandardných cookies zo strany našich serverov.